รœzenet
 • 1 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 8
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 2 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 8
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 3 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 8
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 4 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 358
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 5 vmdebug 3 Languages, default joomla language $jDefLang): en_gb en-GB
  Selected VM language (VmConfig::$vmlang): en_gb en-GB SEF: en $lfbs =
 • 6 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 358
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 7 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 8
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 8 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 8
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 9 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 8
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 10 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 358
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 11 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 358
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 12 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 9
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 13 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 9
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 14 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 9
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 15 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 359
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 16 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 359
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 17 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 9
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 18 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 9
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 19 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 9
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 20 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 359
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 21 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 359
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 22 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 10
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 23 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 10
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 24 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 10
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 25 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 360
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 26 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 360
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 27 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 10
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 28 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 10
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 29 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 10
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 30 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 360
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 31 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 360
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 32 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 3
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 33 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 3
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 34 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 3
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 35 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 401
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 36 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 401
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 37 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 3
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 38 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 3
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 39 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 3
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 40 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 401
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 41 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 401
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 42 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 7
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 43 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 7
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 44 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 7
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 45 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 402
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 46 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 402
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 47 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 7
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 48 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 7
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 49 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 7
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 50 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 402
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 51 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 402
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 52 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 6
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 53 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 6
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 54 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 6
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 55 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 513
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 56 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 513
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 57 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 6
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 58 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 6
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 59 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 6
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 60 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 513
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 61 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 513
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 62 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 4
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 63 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 4
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 64 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 4
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 65 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 514
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 66 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 514
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 67 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 4
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 68 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 4
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 69 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 4
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 70 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 514
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 71 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 514
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 72 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 5
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 73 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 5
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 74 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 5
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 75 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 515
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 76 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 515
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 77 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 5
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 78 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 5
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 79 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 5
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 80 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 515
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 81 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 515
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 82 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 1
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 83 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 1
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 84 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 1
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 85 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 516
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 86 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 516
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 87 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 1
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 88 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 1
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 89 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 1
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 90 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 516
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 91 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 516
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 92 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 2
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 93 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 2
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 94 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 2
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 95 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 517
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 96 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 517
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 97 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 2
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 98 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 2
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 99 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 2
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 100 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 517
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 101 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 517
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 102 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 11
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 103 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 11
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 104 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 11
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 105 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 517
  )
  
  Var1:
  Array
  (
    [0] => bars,-30-mm
  )
  
 • 106 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 517
      )
  
    [segments] => Array
      (
        [0] => bars,-30-mm
      )
  
  )
  
 • 107 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 11
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 108 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 11
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 109 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 11
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 110 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 517
  )
  
  Var1:
  Array
  (
    [0] => bars,-30-mm
  )
  
 • 111 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 517
      )
  
    [segments] => Array
      (
        [0] => bars,-30-mm
      )
  
  )
  
 • 112 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 12
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 113 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 12
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 114 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 12
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 115 vmdebug getParentsList found cached Var0:
  2
 • 116 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 517
  )
  
  Var1:
  Array
  (
    [0] => bars,-50mm
  )
  
 • 117 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 517
      )
  
    [segments] => Array
      (
        [0] => bars,-50mm
      )
  
  )
  
 • 118 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 12
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 119 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 12
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 120 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 12
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 121 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 517
  )
  
  Var1:
  Array
  (
    [0] => bars,-50mm
  )
  
 • 122 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 517
      )
  
    [segments] => Array
      (
        [0] => bars,-50mm
      )
  
  )
  
 • 123 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 13
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 124 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 13
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 125 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 13
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 126 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 518
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 127 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 518
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 128 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 13
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 129 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 13
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 130 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 13
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 131 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 518
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 132 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 518
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 133 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 14
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 134 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 14
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 135 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 14
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 136 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 518
  )
  
  Var1:
  Array
  (
    [0] => disks%2c-51mm
  )
  
 • 137 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 518
      )
  
    [segments] => Array
      (
        [0] => disks%2c-51mm
      )
  
  )
  
 • 138 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 14
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 139 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 14
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 140 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 14
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 141 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 518
  )
  
  Var1:
  Array
  (
    [0] => disks%2c-51mm
  )
  
 • 142 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 518
      )
  
    [segments] => Array
      (
        [0] => disks%2c-51mm
      )
  
  )
  
 • 143 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 15
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 144 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 15
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 145 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 15
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 146 vmdebug getParentsList found cached Var0:
  13
 • 147 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 518
  )
  
  Var1:
  Array
  (
    [0] => disks-2c-31mm
  )
  
 • 148 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 518
      )
  
    [segments] => Array
      (
        [0] => disks-2c-31mm
      )
  
  )
  
 • 149 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 15
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 150 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 15
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 151 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 15
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 152 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 518
  )
  
  Var1:
  Array
  (
    [0] => disks-2c-31mm
  )
  
 • 153 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 518
      )
  
    [segments] => Array
      (
        [0] => disks-2c-31mm
      )
  
  )
  
 • 154 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 16
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 155 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 16
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 156 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 16
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 157 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 519
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 158 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 519
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 159 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 16
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 160 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 16
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 161 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 16
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 162 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 519
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 163 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 519
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 164 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 17
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 165 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 17
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 166 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 17
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 167 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 520
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 168 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 520
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
 • 169 vmdebug Building segments from initial query: Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [view] => category
    [virtuemart_category_id] => 17
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 170 vmdebug virtuemartBuildRoute $view Var0:
  category
  Var1:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 17
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 171 vmdebug my category build route Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [virtuemart_category_id] => 17
    [lang] => hu-HU
  )
  
 • 172 vmdebug category link segments Var0:
  Array
  (
    [option] => com_virtuemart
    [lang] => hu-HU
    [Itemid] => 520
  )
  
  Var1:
  Array
  (
  )
  
 • 173 vmdebug Building segments from query, left: Var0:
  Array
  (
    [non_segmented_query] => Array
      (
        [option] => com_virtuemart
        [lang] => hu-HU
        [Itemid] => 520
      )
  
    [segments] => Array
      (
      )
  
  )
  
๐Ÿ‘‰ Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People | DAY 22
#WeightLoss #Aerobic #EvaFitness #MiraPham #FatLoss #BellyFat #AerobicWorkout #AerobicExercises
โ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌ
DAY 1: Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/vSERqdnJfgk
DAY 2: Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/JnNvIaH84P0
DAY 3: Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/TyiHgvRqZhs
DAY 4: Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/vZJEXMUz7UM
DAY 5: Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/4Bk1OGO7oRc
DAY 6: Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/b6d4lIJUrFg
DAY 7: Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/mjEnS6XJe9k
DAY 8: Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/NCrAt6JPw4c
Day 9 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/nMsbrUZDIbk
Day 10 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/JoiAJKeuzVw
Day 11 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/GulhZ6xfZFc
Day 12 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/4RLYKT5gjZA
Day 13 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/1tAsPJJs7qU
Day 14 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/gF-KOT3F9lk
Day 15 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/mkBnNy6blog
Day 16 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/bk4DryOr9iA
Day 17 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/K0gJt20hGQc
Day 18 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/-RdZW5AteZM
Day 19 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/z9lwQE-rUKg
Day 20 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/WRy4CBWD2P8
Day 21 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/wQ8NRUZiM8c
Day 22 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰ https://youtu.be/Ago6MOjmFv4
Day 23 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰
Day 24 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰
Day 25 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰
Day 26 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰
Day 27 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰
Day 28 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰
Day 29 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰
Day 30 | Lose 10kg at Home | 30 Days Weight Loss Challenge For Overweight People
๐Ÿ‘‰
โ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌ
โณ ๐‹๐ˆ๐Š๐„ &๐’๐”๐๐’๐‚๐‘๐ˆ๐๐„:
๐Ÿ‘‰ ๐’๐”๐๐’๐‚๐‘๐ˆ๐๐„ : https://bit.ly/3nIQQIh
๐Ÿ‘‰ ๐‹๐ˆ๐Š๐„ : https://www.facebook.com/mirapham.inc
๐Ÿ‘‰ ๐‹๐ˆ๐Š๐„ : https://www.facebook.com/evafitness.contact
โ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌโ–ฌ
โณ CONTACT US:
๐Ÿšซ If any producer or label has an issue with any of the uploads please get in contact. Thank You!
โœ‰ evafitness.contact@gmail.com
ยฉ Copyright by Eva Fitness โ˜ž Do not Reup !